Onnistun koska asiakkaani ovat niin loistavia

Mitä sitä tuli tehtyä syksyllä 2017?

Elokuun blogissa kuvasin, kuinka suunnittelin tärkeimpiä tehtäviäni syksyn osalle. Tarkoituksena oli selventää tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät niiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen blogin osalta on ollut aika hiljaista, mutta siihen lienee selitys alla. Vuoden lopussa on hyvä aika tehdä tilinpäätöstä syksyn osalta.

 • 50 koulutus- tai valmennustilaisuutta
 • 8% yksityiselle sektorille
 • 92% julkiselle sektorille
 • 1281 osallistujaa
 • Tampere kaukaisin
 • Joensuu lähin

Keskeisiä teemoja valmennuksissa ja koulutuksissa ovat olleet:

 • Motivaation johtaminen: ulkoinen- ja sisäinen motivaatio, SDT ja progress principle, esimiehen toiminta ja organisaation käytänteet sisäisen motivaation vahvistamiseksi.
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus: vahvistava ja korjaava palaute, kritiikin vastaanottaminen rakentavalla tavalla.
 • Tuloksellinen tietotyö – ajankäytön hallinta: tavoitteiden priorisointi, tehtävien pilkkominen, ajankäytön suunnittelu sekä joustavuus ja jämäkkyys.
 • Tuloksellinen tietotyö – keskittymiskyvyn parantaminen: keskittyminen neurotieteiden näkökulmasta, keskittymiskyvyn parantamiseen tähtäävät menetelmät, kokeilukulttuuri ja tapojen muodostuminen.
 • Tuloksellinen tietotyö – kokoukset ja palaverit: tavoite, kokous- ja palaverityypit, menetelmät ja soveltaminen.
 • Osaamisen johtaminen osana strategian toiminnallistamista: strategia osaamisen johtamisen punaisena lankana, osaamisen johtamisen perusprosessi ryhmäkehityskeskustelussa, osallistavat (fasilitointi) tekniikat, valmentava esimiestyö.
 • Stressin (ja negatiivisten tunteiden) kohtaaminen: akuutti ja krooninen stressi, n. 20 erilaista menetelmää haitallisen stressin kohtaamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
 • Growth mindset:n vahvistaminen ja johtaminen: aivot ja plastisuus, oppiminen ja ikä, mindset, keinot vaikuttaa uskoon omasta oppimiskyvystä
 • Resilienssin vahvistaminen: resilienssi, tutkimusnäyttö, minäpystyvyys, negatiiviset tunteiden kohtaaminen, myötätunto, näkökulman vaihtaminen ja adaptaatio, optimismi, mindset, ongelmien ratkaisemisen taito, vahvuuksien hyödyntäminen, narratiivisuus.
 • Myönteiset tunteet ja tuottavuus: myönteisten tunteiden vaikutus tuottavuuteen ja toimintakykyyn (sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen), n. 20 menetelmää myönteisten tunteiden lisäämiseksi.
 • Optimaalinen toimintakyky tietotyössä: toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen muutoksissa, tietoisuustaidot, myönteiset tunteet, negatiiviset tunteet, kohtaaminen, vahvuudet, resilienssi.

Hienoa on huomata, että olen voinut olla hyödyksi. Vuoden viimeinen koulutustilaisuus päättyi yhden osallistujan arvioon: 10. Voin ottaa tästä vain osan kunniasta, koska koulutukset ja valmennukset ovat vuorovaikutuksellisia tilaisuuksia. Osallistujat ja valmentaja/kouluttaja yhdessä vaikuttavat lopputulokseen. Osallistujat saapuvat paikalle omaehtoisesti ja uudelle tiedolle avoimena. Kouluttaja/valmentaja jakaa ajatuksien aminohappoja ja antaa tilaa osallistujien omille oivalluksille. Parhaimmillaan syntyy dialogia, jotain uutta osallistujien ja kouluttajan/valmentajan väliin. Olen edelleen samaa mieltä Steve de Shazerin kanssa: ”Onnistun, koska asiakkaani ovat niin loistavia.”

Arttu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s