Vahvuuksilla voittoon?

Mitkä ovat vahvuutesi? Miten vahvuus liittyy osaamiseen? Miten vahvuuksien hyödyntäminen liittyy tuottavuuteen?

Vahvuudet ovat lapsuudessa kehittyviä tapoja toimia, ja ne ”antavat energiaa”. Työn tekeminen tuntuu mielekkäältä ja sujuvalta mikäli autenttisia vahvuuksia voi hyödyntää. Vahvuudet ovat nosteessa myös opetuksessa; lapsia opetetaan tunnistamaan vahvuuksia. Keskeistä on, millaista on työn tekeminen/koulunkäynti kun on vahvimmillaan/heikoimmillaan?

Vahvuusperustaisessa toiminnassa ensin tunnistetaan vahvuudet ja sitten sovitaan tavoite vahvuuksiin. Tämä saattaa kuulostaa erilaisesta lähestymistavalta, mihin olemme työelämässä tottuneet. Yleensä ensin asetamme tavoitteen, pohdimme mitä osaamista tavoitteen saavuttaminen edellyttää, tarvittaessa hankimme ja kehitämme osaamista ja sitten lähdemme taapertamaan tavoitetta kohti. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että vahvuudet ovat eri asia kuin osaaminen. Vahvuudet ovat ”jo-olemassa-olevia” (pre-existing). Vahvuudet nähtävästi kehittyvät geenien, ympäristön vuorovaikutuksen ja sattuman yhteisvaikutuksen kautta. Tämä kehittyminen jatkuu teini-ikään saakka, minkä jälkeen ne ovat melko muuttumattomia. Osaaminen on taas tietoa, taitoa, asennetta, verkostoja, ja osaamista voi kehittää. Tämän takia vahvuusperustaisessa toiminnassa tavoitteet sovitetaan vahvuuksiin. Vahvuus- ja osaamisperustainen toiminta eivät sulje toisiaan pois, vaan parhaimmillaan ne molemmat tukevat henkilön kukoistusta.

Vahvuuksien tunnista ja hyödyntäminen on nähtävästi tuottavaa ja antoisaa. Ne henkilöt, jotka voivat työssään hyödyntää vahvuuksiaan lienevät onnellisempia, luottavaisempi, omaavat korkeamman itsetunnon, heillä on enemmän elinvoimaa ja vahvempi resilienssi sekä heillä on suurempi todennäköisyys saavuttaa tulostavoitteensa. Vahvuuksien hyödyntäminen myötä tuotannon tehokkuus paranee, ja vahvuuksia hyödyntävillä on noin 9,5 kertainen todennäköisyys kukoistaa. Jos tutkimus kertoo vahvuuksien hyödyntämisen olevan näin hyödyllistä, niin mistä aloittaa?

Vahvuuksia voidaan tunnistaa haastattelujen avulla (ns. vahvuuksien bongaaminen) ja testeillä (CAPP, VIA). Keskeistä on tunnistaa autenttiset vahvuudet, pyrkiä hyödyntämään niitä uusilla tavoilla ja tuunata työtä siten, että vahvuuksien hyödyntäminen olisi mahdollista. Olen pitänyt esimiehille valmennuksia vahvuusperustaisesta johtamisesta ja esitellyt vahvuuksien tunnistamista opetushenkilöstölle. Monesti olen havainnut, että osa porukasta on hakeutunut ja päässyt vahvuuksia vastaavaan asemaan ja rooliin. Tällöin he kokevat olevansa tyytyväisiä työhönsä, ja tällöin tutkimuksien mukaan työ voi tuntua kutsumukselta. Jossain tapauksissa vahvuuksien tunnistaminen aloittaa pohdinnan työn tuunaamisen tarpeesta ja tiimien kehittämistä. Tarkoituksena on, että työtehtävät sisältäisi asioita, joissa henkilö on vahvimmillaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tähtäävä interventio hyödyllinen. Tämä saattaa johtaa korkeampaan hyvinvointiin ja jopa intohimoon (passion).

Millaista olisi tehdä töitä, kun työtehtävät vetävät puoleensa, antavat energiaa ja sytyttävät kerta toisensa jälkeen? Niin, ”aika mukavaa”. Tätä soisi meille kaikille.

 

Arttu

The Strengths Book. Linley, Willars, Biswas-Diener

My Better Self. Using Strengths at Work and Work Productivity, Organizational Citizenship Behavior, and Satisfaction. Shiri Lavy, Hadassah Littman-Ovadia. First Published February 25, 2016 . http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0894845316634056

When the job is a calling: The role of applying one’s signature strengths at work. Claudia Harzer & Willibald Ruch. Pages 362-371 | Received 15 Feb 2012, Accepted 06 Jun 2012, Published online: 11 Jul 2012. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.702784

Harmonious passion as an explanation of the relation between signature strengths’ use and well-being at work: Test of an intervention program. Jacques Forest, Geneviève A Mageau, Laurence Crevier-Braud, Éliane Bergeron, Philippe Dubreuil, Geneviève L Lavigne. First Published May 22, 2012 Research Article. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0018726711433134

https://www.strengthsprofile.com

https://www.viacharacter.org/www

http://www.gallup.com/businessjournal/763/all-together-now.aspx

https://www.viacharacter.org/www/Research/What-the-Research-Says-About-Character-Strengths-Signature-Strengths

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s